U brojevima

3 500fotografija mesečno
31 000fotografija godišnje
370 000+ fotografija u Fotoarhivi

Reference

Gde su korišćene naše fotografije